Dop Andrés


Inlagt i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Halloween

Halloween, en hednisk festlighet.

Numera accepteras den hedniska festen halloween av nästan alla, till och med de ”kristna” hyllar dessa sataniska traditioner.

Många klär sina barn till spöken eller häxor utan att ens tänka på vad de firar.

Var kommer Halloween ifrån?
Många tror att Halloween kommer från USA, men Halloweens ursprung kan spåras i den uråldriga förkristna hedniska keltiska nyårsfesten Samhain, som firades 31 oktober som en markering att sommaren var slut och vintern började.

 

Samhain betraktades som en gränsöverskridande natt då de döda antogs återvända till jorden.
Därför tändes eldar för att vägleda dem och skrämma bort häxor, som ansågs vara särskilt aktiva denna natt.
Men ursprungligen var inte Samhain bara en arbetsfest som markerade övergången till vintern utan det var även en religiös fest med ceremonier ledda av de hedniska druiderna, de keltiska prästerna.
Det keltiska året slutade den 31 oktober och därför var det ett lämpligt tillfälle att spå om vad som skulle hända under nästa år.

Vilka var Druiderna?

Romerska källor har utförligt beskrivit människooffer som praktiserades av kelter.
Enligt Julius Caesar, byggde kelterna tomma statyer som fylldes med levande människor som sedan brändes.
Det var de hedniska prästerna, ”Druiderna”, som själva övervakade uppoffringarna.

Under kelternas uppror mot Romarriket spetsade Boudica romarna som togs till fånga som offer till Keltiska avgudar.

Kelterna hade olika människooffer och riter beroende på vilken hednisk avgud det gällde:

Atis
Människooffer till Atis bestod i att välja en ung man som behandlades som en kung i ett år och sedan offrades för att säkerställa en god skörd.

Esus
Enligt Lucan  var  Esus en blodtörstig gud. Människooffer till denna gud skulle bestå av att hänga krigsfångar från ett träd.

Häxor, svarta katter och ”jack-o-lyktor”

I USA är det pumpor, men i Europa var det ofta en rova, stora betor, potatis, kålrot eller skalle med ett ljus i den.
Lyktorna, jack-o-lanterns, skulle placeras på stolpar och i fönster för att avvärja de dödas andar på Halloween.
Ordet jack-o-Lantern är en förkortning av ”Jack i lyktan”. Jack är ett annat namn för Joker eller Satan. I den irländska sagan, var en man vid namn Jack förtjust i att spela trick med djävulen. Irriterad, kastade djävulen Jack ett brinnande kol från helvetet. Med kol i hans ”lykta” dömdes Jack att gå på jorden för att alltid söka efter vila.
Jack-o-lantern är en Halloweenidol som håller liv en gammal symbol för demonisk vidskepelse.

Dödskallar och Skelett
Skelett är en form som representerar de dödas gud. I ordboken av satanism av Wade Baskin står det skrivet under avsnittet, ”dödskalle-dyrkan” (eng. ”skull worship”):
”Dödskallar spelar en viktig roll som heliga reliker och avgudaobjekt bland dem primitiva. Bland polynesier och melanesier avgudar man dödskallar från förfäder för att skapa kontakt med de dödas andar. På liknande sätt som Osiris i Egypten kan förfädernas dödskallar tjäna som skyddsgudomar. Huvudet och dess delar kan användas som magiskt mat eller som medel för att öka bördigheten i jorden.”
Under avsnittet: ”Dödskalle” (eng. ”Skull”) i ”Ordboken av lärdom och legend” (eng. ”the Dictionary of Lore and Legend”), står det skrivet:
”Dödssymbol, ofta med korsade ben nedanför.”

Halloween och sataniska ritualer i nutiden.
Några satanistiska häxor berättar i en intervju följande i USA:
Häxan Sharon Graham: Salem (Massachusetts) är ett mecka, särskilt runt Samhain. Det är vår semester, vårt nya år och en hel del häxor kommer hit från hela världen”
Satanisten Anton Szandor LaVey: ”Två storhelger, Halloween och Walpurgisnacht firas av Church of Satan.”

Nyhetstidningen The Citizen från Australien skriver följande (översatt till svenska)
LOKAL NYHET
Var branden en satanistisk ritual?
Handlingar med koppling till satanism kan förväntas, eftersom det drar närmare Halloween den 31:a oktober, varnade experter på ämnet igår.
24 Oktober 2011 | PULENG Mashabane

JOHANNESBURG – Handlingar med koppling till satanism kan förväntas, eftersom det drar närmare Halloween den 31:a oktober, varnade experter på ämnet igår.
Varningen kommer med påståendet att incidenten där två Johannesburg-tonåringar var överösta med bensin och satta i brand i helgen, var en satanisk ritual.
Experterna, Kobus Jonker och James Lottering, varnade för att verksamheten vid Halloween kan leda till att människor blir brutalt dödade.
 
I en uppenbar handling av satanism i fredags kväll i Linmeyer, Johannesburg:
Två flickor: Kirsty Theologo, 18 och Bronwyn Grammer, 16 var med dränkta i bensin och satta i brand.
 
På nätet finns det flera andra förfärliga likartade nyheter, det är bara att öppna  ögonen och se.

Vad säger Bibeln om detta?
När Isareliterna vandrade genom öknen och träffade andra kulturer/nationer som dyrkade andra avgudar talade Gud till Moses och instruerade honom om att inte delta i dessa ritualer till hedniska avgudar.
Gud var tydlig och bestämd i sitt budskap till Israel om att de absolut inte fick delta i dessa hemska ritualer.
2:a Moseboken 34:11-17:  Rätta dig efter det jag i dag befaller dig. Se, jag skall driva bort amoreerna, kananeerna, hetiterna, perisseerna, hiveerna och jebusiterna för dig.
Tag dig till vara för att sluta förbund med invånarna i det land dit du kommer, så att de inte blir till en snara för dig.
I stället skall ni bryta ner deras altaren, krossa deras stoder och hugga ner deras aseror.
Du skall inte tillbe någon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han.
Du skall inte sluta något förbund med invånarna i landet, eftersom de trolöst håller sig till sina gudar och offrar åt dem. När de då inbjuder dig kommer du att äta av deras offer.
Du kommer också att ta deras döttrar till hustrur åt dina söner och när då deras döttrar trolöst håller sig till sina gudar kommer de också att förleda dina söner att trolöst hålla sig till dem.
Du skall inte göra några gjutna gudar åt dig.

Keltiska folk och deras hedniska präster, Druiderna, dyrkade flera hedniska förfärliga idoler som krävde mänskliga offer med jämna mellanrum och detta är grunden till Halloween som har spridit sig över allt och som nu firas i det vackra Sverige.

Det finns räddning för dig
Om du har varit delaktig i dessa firanden till djävulen och vill komma ifrån detta och ha fred med Gud måste du ta emot Jesus i ditt liv.

Vill du veta mer om Jesus och varför han kom till världen och vad han har att säga till dig?
Läs texten Fred med Gud  .
Gud välsigne dig i ditt sökande.

Marco Valdivia
Pastor
Kristus Församling i Luleå


Inlagt i Artiklar | Lämna en kommentar

Fred med Gud

Hej,

en ny menypunkt har dykt upp under Dokument i huvudmenyn: Fred med Gud. Texten placeras där för att den är viktig för oss alla.

Var lite osäker om det heter Frid med Gud eller Fred med Gud. Hittade en skrift på nätet, som förklarar Fred och Frid:

Fred och frid — två ord men samma begrepp

Fred och frid – det är väl samma sak? Eller…? Jo, fastän orden klingar olika så har de faktiskt precis samma innebörd. Men varför heter det ibland ”Guds frid” och ibland ”Guds fred”? Varför finns båda två? Är det någon skillnad?

Engelskan, som är ett mycket ordrikt språk med många synonymer, har bara ett enda ord för fred, peace, av det latinska pax. Så är det också med många andra språk.

Märkligt nog har vi på svenska i detta fall två ord med samma innebörd: fred och frid. Fast egentligen är det inte två ord utan ett och samma. Frid är den ålderdomligare formen, fred den modernare. Och ändå har orden kommit att få olika klang och valör. Förklaringen är säkert att den äldre bibelöversättningen, i vilken frid var det utan jämförelse vanligaste ordet, användes långt in i vår egen tid. Språket förändrades i samhället i övrigt, men inte i kyrkan. Frid har därför kommit att förknippas med det inre, andliga livet, medan fred har fått beteckna de yttre förhållandena, avsaknaden av krig.

Den språkliga utvecklingen blir alldeles tydlig vid en jämförelse mellan 1917 års översättning och Bibel2000. Julprofetians Fridsfurste har blivit Fredsfurste. Julnattens änglar sjunger numera inte om frid på jorden utan om fred. Bergspredikans saliga är inte längre de fridsamma utan de som håller fred. Till och med i den aronitiska välsignelsen, den välsignelse som prästen i gudstjänsten förmedlar till församlingen, har frid bytts ut mot fred: Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I ett sammanhang har dock frid fåttstå kvar. Det är i Pauli brev, i de hälsningar som inleder och avslutar breven: Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

De bibliska orden bakom svenskans frid och fred är hebreiskans shalóm och grekiskans eiréne. Båda orden betecknar ett helt och oskadat tillstånd, hälsa, ordning, säkerhet och trygghet, harmoni. De innefattar såväl det inre livet, relationen till Gud , som det yttre, relationen till medmänniskor och förhållandet mellan folk och stater. Det är alltså ord med tyngd och pregnans, som bäst återges med endera frid eller fred, inte frid och fred. Det senare förminskar och inskränker innebörden i ett ord som rymmer en helhet, männis-kans relation till Gud och medmänniskor.

/Admin


Inlagt i Nyheter | Lämna en kommentar

Bibelstudium 17/10, ny plats.

Hej,

på önskan av Lorena Cruz, ändrar vi platsen för kommande veckas bibelstudium, onsdag 17/10, till Mjölkuddsvägen 105, Tabita Urrutia.

/Admin


Inlagt i Nyheter | Lämna en kommentar

Video till dopet 24/6

Hej,

nu har vi lagt in video till dopet av Ronny och Daniel den 24/6 här.

/Admin


Inlagt i Nyheter | Lämna en kommentar

Bibelstudium 26/9 inställt.

På grund av att pastorn är ute och reser kommer bibelstudium onsdag den 26 september att ställas in.


Inlagt i Nyheter | Lämna en kommentar

Söndagsskola !

Hej alla Jesus vänner och deras föräldrar.

Söndagsskolan hålls varje söndag kl 11:00. Den främsta orsaken är att barnen skall lära sig och förstå Guds ord.

För det första känner vi föräldrar skyldigheten att lyda befallningen som Gud har gett oss om att undervisa Hans ord; Bibeln till våra barn.

För det andra är det ett stort ansvar som söndagskollärare att ge Guds ord med den sunda läran enbart grundad på Bibeln.

”Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.
Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.
Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. ”

5e Moseboken 6:6-9

Det är viktigt att barnets uppväxt grundas med Gudsord, och detta kommer att vara en välsignelse för hans liv, allt eftersom barnen växer i Guds visdom kommer de att uppleva en personlig relation med Herren, och kunna ta avstånd ifrån det onda och leva ett liv som behagar vår Guds ögon.

”Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. ”

Ordspråksboken 22:6

Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. ”

Apostlagärningarna 2:17

Jeannette
Församlingens söndagsskollärare.


Inlagt i Söndagsskola | Lämna en kommentar

Dop Ronny och Daniel

Luleå lördag 24 juni 2012:

”Om andra tvekar vill jag dock följa, och aldrig mer tillbaka gå”. Med denna vackra sång välkomnades de två männen att komma ner till vattnet i Luleå älvs utflöde för att på så sätt begravas och återuppstå till ett nytt liv med Jesus Kristus.

Vi läste Guds Heliga ord och sjöng lovsånger till vår Gud, vi nämnde nödvändigheten för alla människor av att följa Gud med en sann och full tro, och behovet som finns för staden Luleå att tjäna den verklige Jesus och hans makt och kärlek.

Syskon i Kristus Församling i Luleå var mycket glada med de många välsignelser vi fick uppleva den dagen, våra hjärtan fylldes av glädje och tacksamhet när vi såg framför oss hur dessa vackra ord: ”Den som tror och blir döpt skall bli frälst” blev verklighet i två människors liv.

Det var en vacker dag på alla möjliga sätt, det var en fest på jorden med de två nya medlemmar i Jesus Kristus kropp som hade beslutat att följa Kristus som Bibeln lär, utan rädsla, men med glädje, tro och övertygelse.

Det var också fest i himmelen för de två själar som överlämnade sig helt till Jesus Kristus.

Du som läser detta och har en tro på Jesus men anser att du behöver veta mer om dopet, är mycket välkommen att kontakta oss på Kristus Församling.

Har du andra funderingar angående Jesus och den sanna vägen till himmelen?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Video dop Ronny:

http://www.kristusforsamling.se/wp/wp-content/video/120624_dop_ronny_daniel/120624_dop_ronny.flv

Video dop Daniel:

http://www.kristusforsamling.se/wp/wp-content/video/120624_dop_ronny_daniel/120624_dop_daniel.flv
Inlagt i Dop | Lämna en kommentar

Söndagsskoleavslutning

Lördag 16/6 2012. Avslutningen på söndagsskoleåret var på Ormberget i Luleå:

 


Inlagt i Söndagsskola | Lämna en kommentar

Nyhetsbrev

Hej,
nu är det möjligt att beställa vårt nyhetsbrev !
Följ länk på förstasidan eller i sidokolumnen under meddelanden !
/Admin


Inlagt i Nyheter | Lämna en kommentar